Sportovně pohybová příprava dětí Pohybová školička ChaPadélko

Sportovně pohybová příprava dětí zahrnuje všeobecnou průpravu pro nejmenší od předškolního věku.

 Vytváříme všestranný sportovní program zajišťující komplexní sportovní rozvoj dítěte předškolního věku 3 - 6 let. Jeho cílem je prostřednictvím hravých a metodicky promyšlených tréninků budovat u dětí lásku k pohybu a naučit je klíčové dovednosti odpovídající jejich věku.

 • Rozvoj všestrannosti
 • Atletická a gymnastická cvičení, pohybové hry
 • Budování sportovní motivace

Komu jsou kroužky určeny:

 • Předškolní skupinka 3 - 6 let
 • V případě zájmu je program možné využít i pro děti z prvního stupně základní školy 1. - 3. třída.

Veškeré formy učení jsou prostřednictvím her, kde si děti osvojí veškeré základní pohybové dovednosti běhu, chytání, házení, skákání, odrazů apod. Dále základy pravidel jednoduchých her, zlepšení komunikace v rámci kolektivu. Děti milují kolektiv a rády napadobují a učí se nové věci.

U nás se seznámí se základními pohybovými dovednostmi, které uvádíme výše a to hlavně ty, které by si měly v tomto věkovém období osvojit a dají jim dobré pohybové základy a náviky do dalšího stupně pohybového vývoje.

Co by vše měly zvládnout předškolní děti 3 - 6 let a co je budeme učit:

 • učení základuKotoul vpřed do dřepu bez opory paží
 • Kolébka do sedu skrčmo, bez pomocí rukou
 • Kotoul vzad s dopomocí
 • Sudy s dopomocí
 • Rovnovážné cviky - 2-3 sec
 • Soustředné kruhy pažemi
 • Přeměnné kroky, poskoky
 • Silové cviky - vzpory, podpory - 15 sec.
 • Skoky přes švihadlo, vpřed a vzad snožmo, s meziskokem
 • Odhody různými způsoby
 • Chytání obouruč.

ONLINE PŘIHLÁŠKY


Pokud máte jako instituce nebo soukromý sektor zájem o sportovně pohybovou přípravu dětí ve vaší školce / škole / soukromé skupince, prosím kontaktuje nás vyplněním nezávazného formuláře.