Sportovně pohybová příprava dětí

Sportovně pohybová příprava dětí zahrnuje všeobecnou průpravu pro nejmenší od předškolního věku po I. stupeň základní školy.

Komplexní sportovní rozvoj dětí předškolního věku 3 - 6 let

 • Rozvoj všestrannosti
 • Atletická a gymnastická cvičení, pohybové hry
 • Budování sportovní motivace
 • Základy chytání a házení

Komplexní sportovní rozvoj dětí školního věku 7 - 10 let

 •  Rozvoj všestrannosti
 • Atletická a gymnastická cvičení, pohybové hry
 • Budování sportovní motivace
 • Základy chytání a házeníVytvořením všestranného sportovního programu dětí předškolního a mladšího školního věku je cílem prostřednictvím hravých a metodicky promyšlených tréninků budovat u dětí lásku k pohybu a naučit je klíčové dovednosti odpovídající jejich věku.


Komu jsou kroužky určeny:

 • Předškolní skupinka 3 - 6 let a 7 - 10 let

Veškeré formy učení jsou prostřednictvím her, kde si děti osvojí veškeré základní pohybové dovednosti běhu, chytání, házení, skákání, odrazů apod. Dále základy pravidel jednoduchých her, zlepšení komunikace v rámci kolektivu. Děti milují kolektiv a rády napadobují a učí se nové věci.

U nás se seznámí se základními pohybovými dovednostmi, které uvádíme výše a to hlavně ty, které by si měly v tomto věkovém období osvojit a dají jim dobré pohybové základy a náviky do dalšího stupně pohybového vývoje.


Co by vše měly zvládnout předškolní děti 3 - 6 let a co je budeme učit:

 • učení základu
 • Kotoul vpřed do dřepu bez opory paží
 • Kolébka do sedu skrčmo, bez pomocí rukou
 • Kotoul vzad s dopomocí
 • Sudy s dopomocí
 • Rovnovážné cviky - 2-3 sec
 • Soustředné kruhy pažemi
 • Přeměnné kroky, poskoky
 • Silové cviky - vzpory, podpory - 15 sec.
 • Skoky přes švihadlo, vpřed a vzad snožmo, s meziskokem
 • Odhody různými způsoby
 • Chytání obouruč.

Co by vše měly zvládnout předškolní děti  7 - 10 let a co je budeme učit:

 • kotoul vpřed do dřepu bez opory paží
 • kotoul vzad bez dopomoci
 • sudy bez dopomoci, trakaře ve dvojicích s chůzí vpřed (správné držení těla)
 • stoje na rukou s a bez dopomoci s oporou o zeď
 • přemety stranou, vzad i vpřed
 • rovnovážné cviky – 3-5 sec
 • poskoky, nůžky bez obratů
 • silové cviky – 30 sec
 • skoky přes švihadlo složitější – vajíčko, koníčky (7-8 let), ke konci už dvoj švih

ONLINE PŘIHLÁŠKY


Pokud máte jako instituce nebo soukromý sektor zájem o sportovně pohybovou přípravu dětí ve vaší školce / škole / soukromé skupince, prosím kontaktuje nás vyplněním nezávazného formuláře.