Shrnutí prvního roku působení klubu ChaPadlo

01.01.2022

Jsme rádi, že se nám podařilo v tak nelehkém roce jako byl ten 2021 vytvořit Beachclub ChaPadlo. Co se nám v tomto roce povedlo a s čím chceme pokračovat nadále se můžete dozvědět níže.

  1. Zahájení beachvolejbalových tréninků v Roztokách u Prahy pro děti 6 - 12 let a 12 - 15 let. Od května do září jsme dokázali každé pondělí, středu a pátek vytvořit tréninkové skupiny pro děti, které se chtěly naučit hrát beachvolejbal a minibeachvolejbal. Na jednotlivé tréninky se přihlásilo až 15 dětí. Což považujeme za velký úspěch. Celkově do beachvolejbalové přípravky chodilo během těchto měsíců 25 až 30 dětí.
  2. Letní příměstské kempy v Roztokách u Prahy. V letních měsících jsme dokázali uspořádat beachvolejbalové příměstské kempy pro děti ve dvou termínech. Oba termíny byly naplněny kapacitou 20 a 15 dětí. Vyšlo naštěstí skoro každý den i počasí. V době nečase bylo možné navštívit blízkou Sokolovnu pro trénink uvnitř, takže děti o žádný trénink nepřišly.
  3. V letní sezoně jsme uspořádali dva oficiální  mužské beachvolejbalové turnaje pod záštitou Českého volejbalové svazu a ABV. První v Roztokách u Prahy a druhý v Doksech u Máchova jezera. Oba turnaje byly kapacitně naplněny a bylo možné shlédnout velmi pěkná a kvalitní utkání.
  4. Volejbalové tréninky v Sokolovně v Roztokách u Prahy. Pokračování letních tréninků v sokolovně pro věkovou skupinu 6 - 12 let. Každé pondělí od září po dobu zimních měsíců, kam dochází opět cca 15 dětí si zdokonalovat své pohybové a volejbalové dovednosti.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám s klubem pomáhají. Velké díky patří sponzorům, trenérům, rodičům a hlavně dětem, že navštěvují naše tréninky a volejbal a beachvolejbal je baví.